Controleer je lidgegevens

Voor onze activiteiten is het belangrijk om over complete en actuele persoonsgegevens te beschikken. Binnenkort ontvang je een mail om deze gegevens te controleren en aan te vullen.

Een uitleg over de lidgegevens:
Bij Scouting Uotha verwerken we de lidgegevens van onze leden in Scouts Online (SOL), de online administratieve applicatie van Scouting Nederland.

De persoonsgegevens worden onderverdeeld in twee groepen:
Basisgegevens (o.a. naam, adres en geboortedatum)
Aanvullende lidgegevens (o.a. gezondheidsinformatie, zwemdiploma, e.d.)

De aanvullende lidgegevens werden voorheen alleen opgevraagd bij het aanmelden voor een weekendje of kamp. We nemen nu de aanvullende lidgegevens standaard op in Scouts Online, zodat deze informatie te allen tijde voor onze leiding beschikbaar is.

Scouting Uotha hecht veel waarde aan (sociale) veiligheid, zodat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. We vinden het daarom belangrijk dat de leiding van de jeugdleden voor alle activiteiten - ook de wekelijkse bijeenkomsten - beschikt over actuele informatie wanneer de gezondheid of het gedrag van een kind speciale zorg vraagt.

Binnenkort ontvang je een mail met een uitnodiging om de persoonsgegevens in Scouts Online te controleren, te wijzigen en aan te vullen. Alvast bedankt voor je hulp om de lidgegevens compleet en actueel te maken!


Geschreven door: Ralf Donkers
Gepubliceerd op: 2019-10-20

Terug naar Uotha Nieuws