Alle kinderen op Scouting

Ondanks dat Scouting een van de meest goedkope vormen van georganiseerde vrijetijdsbesteding voor kinderen is, is het betalen van de contributie, de Scoutfit, het kampgeld of de kampuitrusting voor sommige ouders/verzorgers een knelpunt. 

Moet u als ouder/verzorger rondkomen van een uitkering of laag salaris, of heeft het financieel even tegen gezeten? Dat is natuurlijk vervelend, ook voor uw kinderen. Om alle kinderen de kans te bieden om lekker bij onze Scouting actief te zijn, bestaan er verschillende mogelijkheden om Scouting ook voor deze kinderen mogelijk te maken:

Het Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds is een landelijke organisatie die sport en cultuur voor kinderen uit minimagezinnen mogelijk maakt. Ook de gemeente Maashorst is aangesloten bij deze fondsen: meer informatie

Ook kan een beroep worden gedaan op een bijdrage van het Nationaal Fonds Kinderhulp: meer informatie

Als de hierboven genoemde mogelijkheden geen of onvoldoende oplossing bieden, biedt Scouting Nederland de stimuleringsregeling 'Alle kinderen op Scouting!'. Neem dan contact op met het bestuur: bestuur@uotha.nl


Geschreven door: Ralf Donkers
Gepubliceerd op: 2022-03-21

Terug naar Uotha Nieuws