Installatie en meer

Installaties
Een maand terug stond de Scoutmobiel bij ons clubgebouw op de stoep. Een aantal van jullie heeft daar een nieuwe blouse gekocht omdat je tijdens het groepsweekend bent over gevlogen naar een nieuwe speltak. 
Na de kennismakings-activiteiten is het nu de tijd van de installaties. Onze nieuwe en overgevlogen jeugdleden zijn de afgelopen maand geïnstalleerd bij hun nieuwe speltak. Veel plezier bij je nieuwe speltak! 

Acties
De De Grote Clubactie was dit jaar weer een groot succes: een groot compliment aan onze jeugdleden die zo veel loten hebben verkocht! Supergoed!  Hier gaan we een mooi bedrag voor ontvangen, waar we komend jaar weer extra mooie dingen voor kunnen doen tijdens onze wekelijkse opkomsten en de weekendjes en kampen. 
Voor iedereen die een lot heeft gekocht: vanaf 29 november bekijk je de uitslag op clubactie.nl.

Ook de Rabobank Clubsupport was dit jaar weer een succes; lees meer in dit bericht.

Ouders/verzorgers van harte welkom
Heeft je kind een mooie tijd bij onze vereniging? Dat kan ook voor jou!
Ook als ouder/verzorger ben je van harte welkom om je aan te sluiten bij onze mooie vereniging. Dat kan als vrijwilliger (leiding of bestuurslid), maar ook als lid van onze 25+ speltak: de Jan van Brabant-stam
De JvB-stam heeft twee-wekelijks een opkomst waarbij we regelmatig een activiteit hebben of gewoon gezellige klets bij het kampvuur of aan de bar in het stamlokaal. Kijk voor meer info op www.uotha.nl/JvB-stam en sluit gezellig eens aan op een vrijdag- of zaterdagavond. Interesse? Mail dan naar: bestuur@uotha.nl

Enquête
We hebben een tijdje geleden aan zowel jeugdleden, ouders/verzorgers als onze kaderleden gevraagd om onze groep op allerlei onderwerpen te beoordelen en je mening en informatie te leveren. Enorm bedankt voor de mensen die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. 
Een rode draad bij de ingevulde enquêtes is de lof aan onze leiding, bestuur, overige vrijwilligers en groep in het algemeen. Heel fijn om die waardering terug te lezen. Naast deze goede punten vroegen we ook om aandachtspunten; welke er natuurlijk ook zijn. Met jullie informatie gaan we ons meerjarenbeleidsplan bijstellen en zorgen dat onze vereniging voor nu en de toekomst een mooie vereniging blijft. 

In gesprek met de gemeente
Een aandachtspunt in de enquête welke verschillende keren is genoemd gaat over de ruimte die we nodig hebben voor ons Scoutingspel. We maken voor overnachtingen en sport en spel ook gebruik van bijv. het 'Konijnenveld' en het voetbalveldje naast ons terrein.
We kunnen melden dat dit punt reeds onze aandacht heeft en dat we als groep met de gemeente in gesprek zijn over de omliggende terreinen en het belang hiervan voor de activiteiten van onze groep. De gemeente staat positief tegenover onze wensen en voorstellen. Daarnaast nemen we deel aan een breed overleg met de gemeente en de Sportpark-verenigingen over het Sportpark als geheel.

Nog meer overleg met de gemeente:  Een nieuwe gemeente zoals gemeente Maashorst moet nieuw subsidie-beleid voor verenigingen vaststellen. Een goed moment dus om ons als Scoutingvereniging opnieuw goed te profileren voor een passende subsidie. Dit doen we samen met de andere scoutinggroepen in Maashorst.

Oud papier
Om de contributie laag te houden helpen we de gemeente met oud papier ophalen. Dit levert een aanzienlijk bedrag voor onze vereniging op! Omdat onze vrijwilligers natuurlijk elke week druk met de kinderen in de weer zijn, zoeken we hiervoor ouders/verzorgers die willen helpen.  Kijk voor meer informatie in dit bericht.


groeten namens het bestuur, 
Ralf
jullie voorzitter


Geschreven door: Ralf Donkers
Gepubliceerd op: 2023-11-20

Terug naar Uotha Nieuws